LSG & duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is tegenwoordig een wezenlijk onderdeel geworden van de bedrijfsfilosofie van de meeste bedrijven en stichtingen. Duurzaamheid begint volgens ons binnen je eigen bedrijf met het reduceren van energie, CO2 uitstoot en het terugdringen van de afvalstromen. Binnen ons bedrijf streven wij er naar om op korte termijn CO2 neutraal te werken, onze energie zelf op te wekken en de afvalstroom circulair te laten zijn. In een aantal ambities zijn wij inmiddels al geslaagd, maar de lat moet daarin hoog blijven liggen. Als groothandel bieden wij veel producten aan en daarbij leggen wij de lat ook hoog op het gebied van duurzaamheid, wat doet een fabrikant om zo duurzaam mogelijk te produceren en hoe duurzaam zijn de producten daadwerkelijk die aangeboden worden? 


Greendeal

LSG hecht veel waarde aan oplossingen aandragen op de juiste manier, vanuit de Greendeal een initiatief vanuit de rijksoverheid worden plannen en initiatieven ondersteund en onderschreven om te werken aan een duurzamere economie en leefomgeving. De greendeal zet zich met name in voor;

- het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen

- het stimuleren van het gebruik van duurzame energie en het besparen van energie

- het terugbrengen van CO2 uitstoot

- het gebruik en verbruik van fossiele brandstoffen terugdringen

- het herstellen van een natuurlijk evenwicht

- het gebruik van hernieuwbare grondstoffen


Greendeals zorgen er voor dat bedrijven samen er voor zorgen dat er duurzamere keuzes worden gemaakt en dat bedrijven vanuit hun netwerk samen komen om tot duurzamere oplossingen te komen. Wij kijken graag samen met u naar de huidige invulling van uw producten en op welke manier u producten in kunt zetten die wel voldoen aan het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, een circulair productieproces, de vriendelijkheid van gebruik en de recyclebaarheid van het afvalproduct. Kortom wij komen graag bij u langs om te bekijken hoe wij samen met u uw schoonmaak duurzamer kunnen maken.


Duurzame keuzes

LSG levert een compleet assortiment op het gebied van duurzame producten vanuit verschillende leveranciers. Wij ondersteunen uw organisatie graag bij het maken van de juiste keuze op het gebied van reinigingsmiddelen, hulpmaterialen, machines en sanitaire benodigdheden. LSG werkt nauw samen met een aantal fabrikanten die werken volgens het circulaire principe, dat wil zeggen dat er hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, dat de productie CO2 vrij of neutraal werkt met groene energie, de producten vriendelijk zijn in gebruik en geen voetprint achterlaten in het milieu en het afval van het product weer recyclebaar is en weer ingezet kan worden als grondstof voor een zelfde of ander product.  

Samen met onze fabrikanten kunnen wij uw organisatie helpen met het maken van een duurzamere keuze, waarmee u er voor zorgt dat uw medewerkers met duurzame en veilige producten mogen werken en de impact op mens en milieu vele malen minder wordt. Begin vandaag nog en neem contact met ons op, onze adviseurs komen graag bij u langs om uw organisatie te helpen met het maken van de juiste keuze.


Missie LSG

LSG streeft er naar om de CO2 uitstoot elk jaar verder te reduceren door gebruik te maken van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Hierbij wil LSG het gebruik van fossiele brandstoffen elk jaar terugdringen binnen de organisatie. Door gebruik te maken van een efficiënt transportnetwerk met duurzame partners zorgen wij er voor dat de CO2 uitstoot tot een minimum beperkt wordt. Op het gebied van fabrikanten streeft LSG er naar om ze veel mogelijk samen te werken met fabrikanten die produceren vanuit het circulaire principe. Hierbij werken onze leveranciers zo veel mogelijk met hernieuwbare grondstoffen, duurzame energie, gerecyclede materialen en recyclen zij de afvalstroom zo veel mogelijk. Het uitgangspunt bij het fabriceren van het product is dat deze een zo klein mogelijke voetprint achterlaat voor mens en milieu.