Privacy beleid

De website “www.lsgbv.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door LSG B.V. (hierna: LSG), statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer  64015513 . Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.


LSG garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.


Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt LSG gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). LSG gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar dienstverlening. LSG zal de persoonsgegevens niet delen met derden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij LSG t.a.v. Adresregistratie, Uranusweg 24, 8938 AJ,Leeuwarden  of per e-mail aan info@lsgbv.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren of  verwijderen. Uw gegevens worden 7 jaar bewaard in onze debiteuren- en crediteuren administratie. ( wet op rijksbelastingen ) en zo lang als noodzakelijk in ons klantenbestand. ( wet bescherming persoonsgegevens ) LSG deelt alleen uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan de een wettelijke verplichting, hierbij zorgen wij er voor dat deze partijen ook voldoen aan de meest actuele versie van ons privacy statement.


Welke persoonsgegevens bewaren wij?

LSG verwerkt uw persoonsgegevens doordat wij onze producten naar u toesturen of producten van u afnemen, wij bewaren uw;

- voornaam en achternaam

- Adresgegevens

- e-mail adres

- locatiegegevens


Hoe bewaren wij uw gegevens?

LSG bv neemt de beveiliging van uw gegevens enorm serieus, wij werken dan ook uitsluitend met beveiligde servers en websites. LSG bv neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op via info@lsgbv.nl


Uw gegevens verwijderen, aanpassen of inzien?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LSG bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lsgbv.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
LSG bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacybeleid andere websites

Op www.lsgbv.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.


Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@lsgbv.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.


Wijzigingen

LSG bv hanteert altijd de meest recente wetswijzigingen op het gebied van de privacy wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om de privacy regels te wijzigen als de regels met betrekking tot de privacy wijzigen. De meest actuele versie van onze privacy regels vindt u op onze website.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.


Waarom gebruiken wij cookies?


Om de website beter te laten functioneren.

Om het gebruik van de website makkelijker te maken.

Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

LSG gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


Permanente cookies

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.


Sessie cookies

Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.


Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.


Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.


Tracking cookies van onszelf

Een tracking cookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.


Recht op inzage, correctie of verwijdering


U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.